Izjava o zdravstvenom odgoju – znanstvenici 2007. 🔔📝👍

“U kontekstu rasprave koja se u hrvatskoj javnosti vodi oko Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja za hrvatske škole mi, dolje potpisani akademici, znanstvenici, sveučilišni profesori i kulturni djelatnici, bez namjere da ulazimo u ocjenu predloženih programa, a sve s ciljem dobrobiti djece i cjelokupnog hrvatskog društva, izjavljujemo sljedeće:

1. Zdravstveni odgoj i obrazovanje koji će se, prema najavama, uvesti u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj trebao bi, suprotno nekim mišljenjima, biti vrijednosno orijentiran. Znanost o odgoju (pedagogija) odavno je spoznala da informacije same po sebi ne odgajaju. Odgoj je, u biti, vrijednosna kategorija koja uključuje, osim stjecanja znanja, i intenciju, stremljenje prema usvajanju pozitivnih kulturnih, duhovnih i etičkih vrijednosti koje omogućavaju izgradnju osobnih stavova i cjeloviti razvoj osobnosti. Ovako shvaćen odgoj je ujedno jedan od temelja Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i Zakona o školstvu. Kada se radi o školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji, pitanje je samo koje će vrijednosti ona posredovati: vrijednosti koje su na dobrobit djeteta i u skladu s vrijednostima roditelja ili vrijednosti koje će se nametati djeci i roditeljima. Također je pitanje hoće li škola poštivati postojeći sustav vrijednosti u Hrvatskoj poznat upravo iz mnogih znanstvenih istraživanja ili će nametati određeni sustav vrijednosti iz drugih zemalja.

2. Suvremena znanost došla je do spoznaje da znanost nije vrijednosno neutralna odnosno da pojmovi “znanstveno” i “vrijednosno” po sebi nisu suprotstavljeni. Primjerice, vrijednosti kao što su ljubav, uzdržljivost ili vjernost nemaju svoje znanstveno utemeljenje samo u brojnim velikanima filozofije od antike do danas, već i u predstavnicima drugih znanosti, etike, pedagogije, sociologije ili psihologije. Poistovjećivanje znanstvenosti samo s tvrdnjama i stavovima one grupe autora koja relativizira odnosno negira sve (ili neke) etičke vrijednosti i civilizacijske norme, predstavlja “privatizaciju” znanosti i nametanje tog jednog, navodno i jedinog, znanstveno utemeljenog svjetonazora kao apsolutno obvezujućeg za sve. Paušalno nazivanje znanstvenim isključivo takvog pristupa, a neznanstvenim svih drugačijih pristupa ne samo da je u potpunosti znanstveno neutemeljeno, već u slučaju zdravstvenog odgoja predstavlja ugrožavanje same mogućnosti odgoja i prava djece na taj odgoj. Jedna od najpoznatijih zloupotreba znanosti u tom smislu bila je neupitna upotreba „znanstvenog marksizma“ kao jedine znanstveno validne, vrijednosno neutralne i objektivne znanstvene paradigme. Pokazalo se da tome nije tako, no mentalitet koji je nastao u periodu u kojemu je ta paradigma bila jedino službeno važeća još uvijek nepotrebno opterećuje našu sadašnjost. Tog se mentaliteta trebamo osloboditi kako bi se naše društvo moglo slobodno razvijati.

3. U raspravi o zdravstvenom odgoju treba na prvom mjestu biti dobrobit djece. Suprotno mišljenju nekih subjekata u toj raspravi, smatramo da djeca i roditelji nisu suprotstavljene strane. Roditelji žele dobro svojoj djeci i zato imaju pravo i odgovornost sudjelovati u kreiranju njihova razvoja, rasta i odgoja. To im pravo i tu odgovornost daju mnogi domaći i međunarodni pravni akti, počevši od Ustava Republike Hrvatske. Roditelji “…imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.” (čl. 63. Ustava RH). Prema Konvenciji o pravima djeteta, države potpisnice su dužne roditeljima pružiti odgovarajuću pomoć u odgoju njihove djece. Škola, dakle, treba pomagati roditeljima, a nikako im ne smije nametati nešto što je suprotno njihovom vrijednosnom sustavu, pogotovo kad se radi o spolnom odgoju, kod kojeg su vrijednosni sustavi roditelja vrlo različiti. Konvencija o pravima djeteta (čl. 18.) ističe pravo roditelja da odgajaju djecu u skladu sa svojim vjerskim, moralnim ili filozofskim uvjerenjima. Pravo roditeljima da biraju obrazovanje za svoju djecu daje i Opća deklaracija o pravima čovjeka (čl. 26.). Svi ovi, a i mnogi drugi, dokumenti jasno pokazuju da roditeljska prava nisu u suprotnosti s pravima i dobrobiti djece te da bi roditelji i u hrvatskim školama trebali imati mogućnost odlučivanja o programu zdravstvenog odnosno spolnog odgoja koje će pohađati njihovo dijete.

Pozivamo Vladu Republike Hrvatske da u procesu usvajanja Programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja poštuje postojeći sustav vrijednosti, ustavno načelo zaštite djeteta i prava i odgovornosti roditelja u odgoju djece te omogući otvorenu znanstvenu raspravu u koju će biti uključeni rezultati različitih znanstvenih istraživanja. Pozivamo i našu medijsku javnost da na primjeren i objektivan način izvještava o ovome uistinu važnom pitanju za budućnost naše djece i cijeloga društva.”

U Zagrebu, 26. ožujka 2007.

1.    Akademik Smiljko Ašperger
2.    Akademik Jerko Bezić
3.    Akademik Leo Budin
4.    Akademik Zvonimir Devidé
5.    Akademik Vladimir Devidé
6.    Akademik Stjepan Gamulin
7.    Akademik Radovan Ivančić (†)
8.    Akademik Andrija Kaštelan
9.    Akademik Leo Klasinc
10.    Akademik Stjepan Krasić
11.    Akademik Milan Meštrov
12.    Akademikinja Anica Nazor
13.    Akademik Vladimir Paar
14.    Akademik Josip Pečarić
15.    Akademik Stanko Popović
16.    Akademik Vlatko Silobrčić
17.    Akademik Stjepan Šćavničar
18.    Akademik Nenad Trinajstić
19.    Prof.dr.sc. Anđelko Akrap
20.    Prof.dr.sc. Pero Aračić
21.    Prof.dr.sc. Boško Barac
22.    Prof.dr.sc. Ingeborg Barišić
23.    Prof.dr.sc. Borna Bebek
24.    Prof.dr.sc. Ružica Beljo Lučić
25.    Prof.dr.sc. Mijo Bergovec
26.    Prof.dr.sc. Ivan Beus
27.    Prof.dr.sc. Ante Bežen
28.    Prof.dr.sc. Mladen Boban
29.    Prof.dr.sc. Davor Bonefačić
30.    Prof.dr.sc. Josip Butorac
31.    Prof.dr.sc. Franjo Cajner
32.    Prof.dr.sc. Mario Cifrek
33.    Prof.dr.sc. Vladimir Ćepulić
34.    Prof.dr.sc. Vera Čuljak
35.    Prof.dr.sc. Ružica Čunko
36.    Prof.dr.sc. Vlado Dadić
37.    Prof.dr.sc. Vida Demarin
38.    Prof.dr.sc. Matija Domaćinović
39.    Prof.dr.sc. Ivan Dugandžić
40.    Prof.dr.sc. Andrej Dujella
41.    Prof.dr.sc. Mario Essert
42.    Prof.dr.sc. Pavo Filaković
43.    Prof.dr.sc. Vjekoslav Filipović
44.    Prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc
45.    Prof.dr.sc. Ivan Fuček
46.    Prof.dr.sc. Ivan Gašparac
47.    Prof.dr.sc. Vesna Gjurčević Kantura
48.    Prof.dr.sc. Rajko Glibo
49.    Prof.dr.sc. Hrvoje Gomerčić
50.    Prof.dr.sc. Sven Gotovac
51.    Prof.dr.sc. Ana Marija Grancarić
52.    Prof.dr.sc. Ivica Grković
53.    Prof.dr.sc. Marija Heffer-Lauc
54.    Prof.dr.sc. Janko Herak
55.    Prof.dr.sc. Carol Mirna Herak-Kramberger
56.    Prof.dr.sc. Vladimir Horvat
57.    Prof.dr.sc. Franjo Emanuel Hoško
58.    Prof.dr.sc. Ivan Ilić
59.    Prof.dr.sc. Zlata Ivanovi Herceg
60.    Prof.dr.sc. Dijana Jakovac-Lozić
61.    Prof.dr.sc. Stipan Janković
62.    Prof.dr.sc. Krešimir Jelić
63.    Prof.dr.sc. Tatjana Jeren
64.    Prof.dr.sc. Franjo Jović
65.    Prof.dr.sc. Vlado Jukić
66.    Prof.dr.sc. Elza Jurun
67.    Prof.dr.sc. Dragutin Kadojić
68.    Prof.dr.sc. Marija Kaštelan-Macan
69.    Prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
70.    Prof.dr.sc. Šimun Križanac
71.    Prof.dr.sc. Branimir Lukšić
72.    Prof.dr.sc. Marta Ljubešić
73.    Prof.dr.sc. Nikola Ljubešić
74.    Prof.dr.sc. Ivan Malčić
75.    Prof.dr.sc. Ivona Marasović
76.    Prof.dr.sc. Špiro Marasović
77.    Prof.dr.sc. Ante Markotić
78.    Prof.dr.sc. Pavao Marović
79.    Prof.dr.sc. Matko Marušić
80.    Prof.dr.sc. Mira Marušić
81.    Prof.dr.sc. Sveto Marušić
82.    Prof.dr.sc. Anka Mašek
83.    Prof.dr.sc. Ante Mateljan
84.    Prof.dr.sc. Stanko Milun
85.    Prof.dr.sc. Božidar Nagy
86.    Prof.dr.sc. Marija Nikšić Ivančić
87.    Prof.dr.sc. Milan Nosić
88.    Prof.dr.sc. Mladen Parlov
89.    Prof.dr.sc. Davor Pavelić
90.    Prof.dr.sc. Dubravko Pavlin
91.    Prof.dr.sc. Marijana Peruzović
92.    Prof.dr.sc. Nadan M. Petri
93.    Prof.dr.sc. Ante Petričević
94.    Prof.dr.sc. Franjo Plavšić
95.    Prof.dr.sc. Valentin Pozaić
96.    Prof.dr.sc. Tanja Pušić
97.    Prof.dr.sc. Marija Riman
98.    Prof.dr.sc. Marija Rosandić Pilaš
99.    Prof.dr.sc. Josip Roša
100.    Prof.dr.sc. Jagoda Roša
101.    Prof.dr.sc. Ante Rozga
102.    Prof.dr.sc. Bruno Saftić
103.    Prof.dr.sc. Milan Sikirica
104.    Prof.dr.sc. Ante Smetiško
105.    Prof.dr.sc. Ante Smetiško
106.    Prof.dr.sc. Vlado Šakić
107.    Prof.dr.sc. Želimir Šimunić
108.    Prof.dr.sc. Juraj Šimunić
109.    Prof.dr.sc. Anton Šmalcelj
110.    Prof.dr.sc. Sanja Špoljar-Vržina
111.    Prof.dr.sc. Marijan Šunjić
112.    Prof.dr.sc. Ivan Tadić
113.    Prof.dr.sc. Jadranka Tocilj
114.    Prof.dr.sc. Zdravko Tomac
115.    Prof.dr.sc. Srećko Valić
116.    Prof.dr.sc. Ivica Veža
117.    Prof.dr.sc. Valerije Vrček
118.    Prof.dr.sc. Maja Vrkljan
119.    Prof.dr.sc. Šime Vučkov
120.    Prof.dr.sc. Ante Vukasović
121.    Prof.dr.sc. Tatijana Zemunik
122.    Prof.dr.sc. Ivan Zulim
123.    Prof.dr.sc. Niko Zurak
124.    Doc.dr.sc. Ana Planinc-Peraica
125.    Dr.sc. Josip Balabanić
126.    Dr.sc. Domagoj Jamičić
127.    Dr.sc. Ivan Kordić
128.    Dr.sc. Zlata Živaković-Kerže
129.    Prim.dr.sc. Josip Balić
130.    Prim.dr.sc. Ana Krvavica
131.    Prim.dr.sc. Dubravko Marković
132.    Prim.dr.sc. Marica Miletić-Medved
133.    Prim.dr.sc. Ninoslav Mimica
134.    Prim.dr.sc. Marko Mustać
135.    Prim.dr.sc. Mladen Pavlović
136.    Prim.dr.sc. Zrinka Smetiško
137.    Prim.dr.sc. Ružica Šmalcelj
138.    Doc.dr.sc. Stjepan Aračić
139.    Doc.dr.sc. Josip Babin
140.    Doc.dr.sc. Zlatko Balog
141.    Doc.dr.sc. Dolores Biočina Lukenda
142.    Doc.dr.sc. Ivan Bodrožić
143.    Doc.dr.sc. Mile Bogović
144.    Doc.dr.sc. Srećko Botrić
145.    Doc.dr.sc. Željko Bušić
146.    Doc.dr.sc. Antun Čečatka
147.    Doc.dr.sc. Robert Ćelić
148.    Doc.dr.sc. Lepomir Čoga
149.    Doc.dr.sc. Borislav Dadić
150.    Doc.dr.sc. Vladimir Dananić
151.    Doc.dr.sc. Ana Thea Filipović
152.    Doc.dr.sc. Astrid Gojmerac Ivšić
153.    Doc.dr.sc. Neven Henigsberg
154.    Doc.dr.sc. Damir Ilić
155.    Doc.dr.sc. Borka Jadrijević
156.    Doc.dr.sc. Natalia Kučić
157.    Doc.dr.sc. Trpimir Kujundžić
158.    Doc.dr.sc. Zdravka Leutar
159.    Doc.dr.sc. Branka Lozo
160.    Doc.dr.sc. Danica Ljubanović
161.    Doc.dr.sc. Sanda Majurec Zanata
162.    Doc.dr.sc. Roman Malarić
163.    Doc.dr.sc. Jasenka Markeljević
164.    Doc.dr.sc. Božidar Matijević
165.    Doc.dr.sc. Enrih Merdić
166.    Doc.dr.sc. Ivan Mihaljević
167.    Doc.dr.sc. Mate Mihanović
168.    Doc.dr.sc. Dubravka Pavišić-Strache
169.    Doc.dr.sc. Eduard Pavlović
170.    Doc.dr.sc. Mirko Planinić
171.    Doc.dr.sc. Ivan Prskalo
172.    Doc.dr.sc. Ružica Pšihistal
173.    Doc.dr.sc. Mladen Rakić
174.    Doc.dr.sc. Vedran Slapničar
175.    Doc.dr.sc. Vladimir Soldo
176.    Doc.dr.sc. Antonio Šarolić
177.    Doc.dr.sc. Marcela Šperanda
178.    Doc.dr.sc. Stipe Tadić
179.    Doc.dr.sc. Željko Tanjić
180.    Doc.dr.sc. Vjekoslav Ticina
181.    Doc.dr.sc. Iris Tićac
182.    Doc.dr.sc. Karlo Višaticki
183.    Doc.dr.sc. Milan Vrkljan
184.    Doc.dr.sc. Željka Znidarčić
185.    Doc.dr.sc. Marija Žagar
186.    Doc.dr.sc. Anita Markotić
187.    Dr.sc. Mato Artuković
188.    Dr.sc. Mirko Belak
189.    Dr.sc. Jure Beljo
190.    Dr.sc. Albert Bing
191.    Dr.sc. Ante Biško
192.    Dr.sc. Mladen Brnčić
193.    Dr.sc. Marija Buzov
194.    Dr.sc. Marin Čikeš
195.    Dr.sc. Alojzije Čondić
196.    Dr.sc. Marica Čunčić
197.    Dr.sc. Marija Ćurlin
198.    Dr.sc. Željko Demo
199.    Dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo
200.    Dr.sc. Alka Domić Kunić
201.    Dr.sc. Ivo Džinić
202.    Dr.sc. Jadranka Garmaz
203.    Dr.sc. Vera Gomerčić
204.    Dr.sc. Višnja Henc-Bartolić
205.    Dr.sc. Maja Herak Bosnar
206.    Dr.sc. Josip Jurčević
207.    Dr.sc. Juraj Keglević
208.    Dr.sc. Tomislav Keglević
209.    Dr.sc. Jure Krišto
210.    Dr.sc. Stipe Kutleša
211.    Dr.sc. Danijel Labaš
212.    Dr.sc. Grgo Luburić
213.    Dr.sc. Bono Lučić
214.    Dr.sc. Ivan Krešimir Lukić
215.    Dr.sc. Marko Lukić
216.    Dr.sc. Vinicije B. Lupis
217.    Dr.sc. Drago Maguš
218.    Dr.sc. Vine Mihaljević
219.    Dr.sc. Maja Miškulin
220.    Dr.sc. fra Dušan Moro
221.    Dr.sc. Igor Nikolić
222.    Dr.sc. Đuro Njavro
223.    Dr.sc. Stipan Penavin
224.    Dr.sc. Maja Peraica
225.    Dr.sc. Maja Planinić
226.    Dr.sc. Adolf Polegubić
227.    Dr.sc. Stjepan Razum
228.    Dr.sc. Irena Rapčan
229.    Dr.sc. Suzana Rimac Brnčić
230.    Dr.sc.  Agneza Szabo
231.    Dr.sc. Anto Šarić
232.    Dr.sc. Ljiljana Šerman
233.    Dr.sc. Zoran Šimunić
234.    Dr.sc. Ana Štambuk
235.    Dr.sc. Hrvoje Štefančić
236.    Dr.sc. Dario Tokić
237.    Dr.sc. Darko Tomašević
238.    Dr.sc. Anton Vladić
239.    Dr.sc. Vlado Vladić
240.    Dr.sc. Anto Vrdoljak
241.    Dr.sc. Ilija Vuletić
242.    Dr.sc. Zora Zakanj
243.    Dr.sc. Marie-Élise Zovko
244.    Dr.sc. Mislav-Stjepan Žebec
245.    Dr.sc. Dražen Živić
246.    Glumac Rene Medvešek
247.    Glumac Ivica Šimić
248.    Glumica Vitomira Lončar
249.    Akademska kiparica Dijana Iva Sesartić
250.    Akademska slikarica Dafne Perković
251.    Akademski glazbenik Pero Gotovac
252.    Akademski glazbenik Ivan Korunić
253.    Akademski slikar Srećko Planinić
254.    Skladatelj Ivan Stamać
255.    Književnik Miro Gavran

* hr.wikisource.org

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.