Devetnica i krunica sv. Josipu 🎙️🎞️

Devetnica sv. Josipu moli se devet srijeda do blagdana sv. Josipa 19.3.

Nemam običaj moliti devetnicu nekom svecu, ali nekad znam izmoliti krunicu sv. Josipa preko tjedna. Sv. Josip uvijek je u sjeni ili negdje sa strane, mirno i tiho radeći, ne brinući se za slavu. Svijet bi bio bolji kad bismo bili više poput njega.

Kao zamjena ili nadopuna devetnici prenesenoj ispod, može se moliti i krunica sv. Josipa, a ona se moli na Gospinu krunicu ovako:

+ Vjerovanje

Očenaš i Slava Ocu – na svim mjestima između desetica i na početku, tj. standardno kao u Gospinoj krunici

Umjesto Zdravo Marijo moli se:
Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski Oče Isusa Krista, (otajstvo…).
Sveti Josipe, moli za nas da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.

Na prva tri zrnca dodaje se:

 • koji neka nam umnoži vjeru
 • koji neka nam učvrsti ufanje
 • koji neka nam usavrši ljubav    

Otajstva po deseticama:

 1. Kojeg si žarko volio.
 2. Koji je tebe slušao i ljubio.
 3. Za koga si marljivo radio.
 4. Koji je tebi u poslu pomagao.
 5. Koji je uza te bio kad si umirao.

Umjesto o moj Isuse moli se:


O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

Na kraju krunice
Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Pozdravljamo te, čuvaru Otkupitelja i zaručniče Djevice Marije. Tebi je Bog povjerio svoga Sina, u tebe je Marija položila svoje povjerenje, uz tebe je Krist postao čovjekom. O, blaženi Josipe, i nama se očituj u svome očinstvu i vodi nas putem života. Izmoli nam milost, milosrđe i hrabrost te nas brani od svakoga zla. Amen.

Struktura molitava devetnice svake srijede:

 • pripravna molitva
 • molitva pojedinog dana
 • Oče naš + Zdravo Marijo + Slava Ocu
 • litanije sv. Josipu
 • završna molitva

Pripravna molitva

Sveti Josipe, poočime našeg Gospodina Isusa Krista! Ja, siromašni grešnik, položio sam veliko povjerenje u tvoj moćni zagovor i znam da ti neće biti uskraćena od Isusa nijedna molba. Budući da sad imam posebnu potrebu, odlučio sam se da te kroz devet dana ustrajno zazivam da po tvom zagovoru nađem uslišanje kod Boga. Na Njegovu veću slavu i za spas svoje duše započinjem sad devetodnevnu molitvu.

Prvi dan

Sa skrušenim srcem dolazim ti, sveti Josipe, dobrostivi poočime Isusa Krista. Pouzdano ti se obraćam za tvoj zagovor kod Boga da se ispune moje zamolbe ukoliko se ne protive Božjoj volji. Sveti Josipe, moje je povjerenje tako veliko da smatram kako Bog ne može odbiti moje želje kad mu ih ti preneseš. Budući da ti je Vječni Otac iskazao takvu čast da je tebi ispred svih drugih pravednika povjerio svog jedinorođenog Sina i Negovu prečistu Majku, ti si visoko umilostivljen. Sin te Božji časti dok te je izabrao za svog hranitelja i bio ti je na zemlji poslušan. Zato ti sad na nebu neće uskratiti nijednu molbu. Duh Sveti te je odredio za zaštitnika svoje Neoskvrnjene Zaručnice. Tako ti ni On neće nijednu milost uskratiti, stoga mogu naći povjerenje, uslišanje na prijestolju trojstvenoga Boga kad te zazovem. Sveti Josipe, moli za me i ne dopusti da odem od tebe bez utjehe. Amen.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje. Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen.

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Litanije svetom Josipu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože. Smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože. Smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože. Smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože. Smiluj nam se!

Sveta Marijo. Moli za nas!
Sveti Josipe. Moli za nas!
Slavni porode Davidov. Moli za nas!
Svjetlosti patrijarha. Moli za nas!
Zaručniče Bogorodice. Moli za nas!
Stidljivi čuvaru Djevice. Moli za nas!
Hranitelju Sina Božjega. Moli za nas!
Brižni branitelju Kristov. Moli za nas!
Glavaru slavne obitelji. Moli za nas!
Josipe pravedni. Moli za nas!
Josipe prečisti. Moli za nas!
Josipe premudri. Moli za nas!
Josipe jaki. Moli za nas!
Josipe poslušni. Moli za nas!
Josipe vjerni. Moli za nas!
Ogledalo strpljivosti. Moli za nas!
Ljubitelju siromaštva. Moli za nas!
Uzore radnika. Moli za nas!
Uresu domaćega života. Moli za nas!
Čuvaru djevica. Moli za nas!
Potporo obitelji. Moli za nas!
Utjeho bijednih. Moli za nas!
Ufanje bolesnih. Moli za nas!
Zaštitniče umirućih. Moli za nas!
Strahu zlih duhova. Moli za nas!
Pokrovitelju svete Crkve. Moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Postavio ga je gospodarom doma svojega. I poglavarom imanja svojega.

Pomolimo se
Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Završna molitva

Gospodine Isuse Kriste, ti si naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće! Zato te molim, ne prepusti me strahu i zdvajanju, nego, zbog boli i bezbrojnih zasluga svoje Majke Marije i svog vjernog poočima Josipa, pomozi svom sluzi kojega si otkupio svojom dragocjenom krvlju. Amen.

DRUGI DAN

Dragi sveti Josipe! Tebe častim pun djetinjeg povjerenja, tebe koji se sve svoje misli i brige upravio da prehraniš i zaštitiš Isusa i Mariju te na najbolji način upravljaš kućom. Nisi se plašio nikakva posla ni truda i svoju si snagu zalagao dan i noć za Isusa i Mariju. Zato te molim, sveti Josipe, prikloni mi svoje očinsko srce i pomozi mi u mojim željama. Usliši moj vapaj i daj da postanem dionikom tvoga zagovora ukoliko se u tom ispunja Božja volja kojoj se ja bezuvjetno podlažem. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Treći dan

Pozdravljam te sveti Josipe! Štujem te iz svega srca. Tebe je Marija, Majka Božja, nazvala poočimom svoga božanskog Sina i ljubila kao svog djevičanskog supruga. Spomeni se velike milosti što si tako povjerljivo mogao živjeti zajedno s Isusom i Marijom; kako si rado ispunjavao svoje dužnosti; kakvom li je nebeskom utjehom bilo preplavljeno tvoje srce! Sigurno ti je bila draža skromna kuća s njezinom radionicom u blizini Isusa i Marije, nego veličanstvena palača na zemlji. Kako si brižno pohitao u nepoznato i pobjegao u Egipat da svoju obitelj zaštitiš pred Herodom! Kako je bila velika tvoja strpljivost u žalosti, strahu i nevolji! Sveti Josipe, zbog svih boli i radosti, molim te da mi ishodiš od svog božanskog Posinka da ispuni moje srce radošću i usliša moje molbe, ali posebno te molim: dođi mi u pomoć s Isusom i Marijom, u posljednjoj nevolji, u smrtni čas, i daj da moje posljednje riječi budu: Isus, Marija, Josip! Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Četvrti dan

Sveti Josipe, Zaručniče preblažene Djevice Marije, podsjećam te na sedam radosti kojima je bilo ispunjeno tvoje srce: kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i navijestio ti da je tvoja Zaručnica začela po Duhu Svetom i da će roditi Spasitelja svijeta; kad si ti u Svetoj noći po prvi put zagrlio dijete Isusa; kad si vidio kako su se tri mudraca tom djetetu poklonila i prinijela mu za žrtvu zlato, tamjan i smirnu; kad ti se u Egiptu ukazao anđeo Gospodnji i zapovijedio ti da se sa svojom obitelji vratiš natrag u svoju domovinu; kad si u Jeruzalemu pronašao u hramu izgubljeno dijete puno milosti i mudrosti; konačno, kad ti je u Nazaretu dječak Isus bio poslušan i u razgovoru ti razveseljavao srce. Zbog tih sedam velikih radosti, molim te, ishodi i meni radost da jednom zauvijek i vječno gledam Boga. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Peti dan

Sveti Josipe, časni hranitelju našega Gospodina Isusa Krista, spomeni se sedam velikih žalosti koje je osjetilo tvoje srce: kad si pomislio da moraš otpustiti Mariju, svoju ljubljenu zaručnicu; kad si u Betlehemu s Marijom pronašao prenoćište u bijednoj staji; kad si ugledao kako božansko Dijete trpi najveće siromaštvo, a ti mu nisi mogao poslužiti prema njegovu dostojanstvu; kad je starac Šimun prorekao da će to Dijete i njegova Majka mnogo pretrpjeti; kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i zapovijedio ti da s Djetetom i njegovom Majkom bježiš u stranu zemlju; kad si u Egiptu morao godinama u oskudici živjeti sa svojom obitelji; kad si izgubljenog Dječaka, pun straha, tri dana tražio, dok ga nisi konačno našao. Zbog tih svojih gorkih žalosti, molim te da budeš moj zaštitnik kod Boga i da mi u mojim patnjama ishodiš u svako vrijeme predanje u svetu Božju volju. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Šesti dan

Svesrdno te pozdravljam, sveti Josipe i zahvaljujem Bogu što te je izabrao za poočima svoga Sina i za zaručnika preblažene Djevice. Sveti Josipe, u pomisli na naizrecivu ljubav i radost koje si osjetio u krugu Isusa i Marije te na sve žalosti koje si nosio u zajedništvu sa svojom svetom obitelji, molim milost da se ni u žalostima ni u radostima ne odijelim od Božje ljubavi koja je prisutna u Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Sedmi dan

Pozdravljam te, hvalevrijedni sveti Josipe, čuvaru najvećeg blaga na nebu i na zemlji, hranitelju onoga koji hrani sva stvorenja, koga su mnogi praoci i kraljevi željeli vidjeti i čuti, a ipak nisu ni vidjeli ni čuli, koga si ti na svojim rukama nosio, njegovao i štitio. Zbog te jedinstvene časti za koju te je Bog odvijeka izabrao, ishodi mi kod Božanskog Posinka, našega Gospodina i Suca Isusa Krista, oproštenje mojih grijeha, milost i smilovanje. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Osmi dan

Sveti Josipe, ponosu patrijarha, blistavi potomče doma Davidova! Pozdravljam te sa svima svetima na nebu. Svojim zagovorom uspijevao si mnogo kod utjelovljenog Božjeg Sina već na zemlji. Na nebu možeš još više jer onaj koji ti je na ovom svijetu bio poslušan, ništa ti ne odbija u svom kraljevstvu, nego ti ispunjava sve tvoje molbe i pruža svoju milost onima za koje ju ti izmoliš. Prikloni mi zato svoje dobrostive oči, ljubazni oče, kad se u svojim željama pouzdano obratim tebi i opskrbi me pobožnim životom i blaženom smrću. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Deveti dan

Dragi sveti Josipe, tebi sam se utekao, u tebe se pouzdao! Uvjeren sam da ćeš Bogu preporučiti moju želju. Po tvojoj ljubavi koja te je u radosti i žalosti vezala s Isusom i Marijom, utječem se tebi za zagovor. O, dragi, blagi, dobrostivi sveti Josipe, pohiti mi u pomoć u mojoj nevolji i dopusti mi da ti se izručim tijelom i dušom! Želim živjeti kao ti, posve predan u volju Božju; smjeran, ponizan kao vjerni sluga u skrovitosti. Tako se nadam da ću jednom s tobom postati dionikom i neke nebeske slave, da s Marijom zauvijek hvalim i slavim trojstvenoga Boga. Amen.

Oče naš …
Zdravo Marijo …
Slava Ocu …

Moli za nas, sveti Josipe. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Litanije svetom Josipu …

Završna molitva …

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.