Arhive oznaka: Litanije Duhu Svetom

Devetnica Duhu Svetom

Struktura molitava za svaki dan devetnice:

Presveto Trojstvo
zupavodnjan.com
  1. Uvod – Himan Duhu Svetom
  2. Molitva – Dahni u mene, Duše Sveti
  3. Molitva pojedinog dana + Slava Ocu
  4. Krunica Duhu Svetom
  5. Litanije Duhu Svetom
  6. (Suscipe Domine) – moćna i kratka molitva predanja sv. Ignacija Loyole koja je dobra za svaki dan ili neka njezina varijanta vašim riječima, nevezano za devetnicu

 

Uvod – Himan Duhu Svetomu    

O, dođi Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti, u grudi štono stvori ih!
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam, i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, Ti prste desne Očeve od Vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka!
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo!
Daj Oca da upoznamo i Krista, Sina Njegova, i u Te, Duha Njihova, da vjerujemo sveudilj!
Sva slava Ocu Vječnomu i uskrslomu Sinu Mu sa Tješiteljem Presvetim nek’ bude sad i uvijeke! Amen

Nastavi čitati Devetnica Duhu Svetom