Devetnica Duhu Svetom

 

Objavljeno: 26.10.2018.

Struktura  molitava za svaki dan devetnice:

Presveto Trojstvo
zupavodnjan.com
 1. Uvod – Himan Duhu Svetom
 2. Molitva – Dahni u mene, Duše Sveti
 3. Molitva pojedinog dana + Slava Ocu
 4. Krunica Duhu Svetom
 5. Litanije Duhu Svetom
 6. (Suscipe Domine) – moćna i kratka molitva predanja sv. Ignacija Loyole koja je dobra za svaki dan ili neka njezina varijanta vašim riječima, nevezano za devetnicu

 

Uvod – Himan Duhu Svetomu    

O, dođi Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjom milosti, u grudi štono stvori ih!
Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav, plam, i pomazanje duhovno.
Darova sedam razdaješ, Ti prste desne Očeve od Vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom.
Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka!
Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj, ispred nas idi, vodi nas, da svakog zla se klonimo!
Daj Oca da upoznamo i Krista, Sina Njegova, i u Te, Duha Njihova, da vjerujemo sveudilj!
Sva slava Ocu Vječnomu i uskrslomu Sinu Mu sa Tješiteljem Presvetim nek’ bude sad i uvijeke! Amen

Molitva – Dahni u mene, Duše Sveti

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli samo ono što je sveto. Zaštiti me, Duše Sveti, da mogu uvijek biti svet. Amen

 1. dan

Duše Sveti, daru Božji mojoj duši! Ne znam kako izraziti sreću koja me ispunja, znajući da si moj najdraži gost i da je božanski život u meni. Kao nabujalom vodom, moja je duša preplavljena mirom, ljubavlju i dubokim razmatranjem o Tebi, razmišljanjem o Tvom neiscrpnom obilju ljubavi, darova, vrlina, plodova i blaženstava. Mislim o Tvojoj dobroti koja Te navodi da se nastaniš u meni. Ti sve imaš, Ti sve možeš, Ti mi sve daješ, usprkos mojoj bijedi. Blagoslivljam Te, slavim Te, zahvaljujem Ti i sve od Tebe očekujem. Sve mi podari, o, Duše Sveti.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vadza i u vijeke vjekova. Amen

 1. dan

Duše Sveti, Ti božanski darovatelju! U najdubljoj poniznosti, ali svom snagom svojih najdubljih želja, molim te: podari mi svojih sedam darova, naročito mudrost i milosrđe. Umnoži u meni ove darove da se razviju u svoj punini, da moja duša u svemu bude poslušna Tebi, učitelju duha, i da stalno živim od Tvojih darova u razmatranju Tebe i Presvetog Trojstva.

Slava Ocu …  

 1. dan

Duše Sveti, učitelju i posvetitelju moje duše, molim Te s neumornom upornošću: uči me istini, govori mom srcu, posveti me, njegujući moju dušu kao što si njegovao dušu Bezgrešne svoje zaručnice i duše mučenika i svetaca. Ja beskrajno žudim za svetošću, ne zbog sebe, već da mogu slaviti Tebe, učitelju nad učiteljima, sveto Trojstvo, sjaju Crkve, uzore duša. Ne postoji bolji način da se postane pravi apostol doli postizanjem svetosti jer se bez svetosti ne postiže ništa. Duše Sveti, čuj moju molitvu i usliši moju želju.

Slava Ocu …

 1. dan

Duše Sveti, istino i preblažena svjetlosti! Skoro si potpuno nepoznat većini ljudi. Nikada o Tebi ne mislimo, rastrgani mnogim brigama, opijeni duhom svijeta, nepažljivi na Tvoju brigu i nježnost. Kakve li nezahvalnosti! Saberi, Božanski Duše, ove moje skromne osjećaje kao zadovoljštinu za žalosno zapostavljanje i kao molbu da mi podariš svjetlo, kao i svom svećenstvu i vjernicima.

Slava Ocu …

 1. dan

Duše Sveti, ljubavi i milino Oca i Sina, mirisni cvijete Božje svetosti, božanska vatro zapaljena u meni, daruj mi novo srce, odstrani svaku mrlju i sjenu, spali svaku nečistoću i učini me sličnim slici Sina Božjeg. Duše Plameni, koji si se udostojao osobno prebivati u meni da bi me posvetio, zapali u meni vatru ljubavi. Svojim plamenom prožmi i obuhvati čitavu moju dušu, slomi svaku sklonost grijehu, usmjeri me apostolskim stazama, podari mi milost da budem plamen i da izgaram čistom i vječnom ljubavlju.

Slava Ocu …

 1. dan

Duše krjeposti, koji si mučenicima udijelio snagu da mogu umirati radosni radi Gospodina Isusa, usadi mi božansku snagu u svoj punini. Sažeži moju obamrlost i nebrigu, učini me jakim da mogu prihvatiti sve što Gospodin od mene traži, neobazirući se pritom na žrtve i teškoće, za slavu Tvoju i za duhovnu i materijalnu blagodat sve braće. Daj mi snagu nastaviti sa žarom i neodustajanjem od započetog. Daruj mi hrabrost i snagu postojano braniti Crkvu da se pred svima učvrsti jedinstvo vjere i poslušnost Papi i biskupima. Daruj mi polet u apostolatu da ga sačuvam do kraja pod cijenu bilo kojeg mučeništva duše ili tijela. Božanski duše, zaštiti me svojom svemoći, podrži me svojom krepošću i obuhvati me svojom nesavladivom snagom.

Slava Ocu …

 1. dan 

Duše istine i svjetla, vatro i žare svjetlosti, svjetlosti najblaženija, rasprši i ukloni iz mene sjene grijeha i sumnji. Obasjaj i rasvijetli savršenom bistrinom dubinu moje duše kako bih uvijek otklanjao svaki grijeh, kako bih snažno prionuo uz učenje Crkve, kako bih hodio u Tvom svjetlu. Obavijen Tvojom svetom svjetlošću, da uvijek ostanem u Tvojoj istini i jasnoj svjetlosti.

Slava Ocu …

 1. dan

O Duše čistitelju, očisti me od svake mrlje. Posveti me i podari mi Isusuove vrline, ista Njegova nagnuća i raspoloženja kako bi u meni prebivao isti Duh Isusov. U dušu moju udahni istu ljubav prema Isusu koju je Otac udahnuo svom božanskom Sinu i daj mi istu privrženost koju Otac osjeća prema svom ljubljenom Sinu Isusu.

Slava Ocu …

 1. dan

Duše Sveti, zaklinjem te, obasjaj moj razum jasnom svjetlošću koja će služiti meni i svima koji se meni budu obraćali i koja će utvrditi moj slabi duh darom ljubavi i snage. Božanski posvetitelju, vodi me prema planini svetosti, stalnim vježbanjem u strpljivosti i poslušnosti Tvojim nakanama. Ti si svetost i ja Ti trebam omogućiti da živiš u meni udovoljavajući Tvom nastojanju prema savršenstvu. Božanski obnovitelju, obnovi sve, odagnaj zlo, svaku opasnost, svaku zloću. Obnovi u meni sve, sve čisto, sve sveto. Božanski životvorče, Duše duše moje, daj mi snage za svjedočenje i uvijek zajedno s Tobom slaviti božanskog Sina, da živim za Njegovu slavu i umrem u Njegovoj ljubavi. Božanski darovaoče, daj mi svoje darove kako bih razmatrao Boga u svjetlu Njegova otajstva, kako bih shvatio pravu vrijednost života i stvari, kako bih sve ljubio čistom ljubavlju kao u Nebu.

Slava Ocu …

Krunica Duhu Svetom

 • Dođi Duše Sveti, Duše mudrosti, i vladaj u mom srcu! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše razuma, i rasvijetli moju tamu! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše savjeta, i vodi me putem istine! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše jakosti, i utvrdi me u krepostima! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše znanja, i uči me znanju ljubavi! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše pobožnosti, i učini me pobožnim! Slava Ocu…
 • Dođi Duše Sveti, Duše straha Božjega, i čuvaj me od grijeha! Slava Ocu…

Litanije Duhu Svetomu

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče, nebeski Bože, /         smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,
Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanja i pobožnosti,
Duše straha Božjega,
Duše milosti i milosrđa,
Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,
Duše poniznosti i čistoće,
Duše dobrote i duhovne miline,
Duše svih milosti,
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,
Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,
Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,
Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole,

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /          oslobodi nas, Gospodine!
Od svakog grijeha,
Od napasti i đavolskih zasjeda,
Od preuzetnosti i zdvojnosti,
Od poricanja objavljenih istina,
Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,
Od svake ljage duše i tijela,
Od duha bludnosti,
Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,
Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,
Po Tvom silasku nad apostole,
Na veliki dan suda Božjega,

Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!
Da po Tebi sveto živimo,
Da vazda budemo Tvoj sveti hram,
Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,
Da po Tebi Bogu živimo,
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
Da bježimo od zabluda i grijeha,
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen

(Suscipe Domine) – molitva sv. Ignacija Loyolskog

Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem. Ti si mi to dao, Tebi, Gospodine, sve vraćam; sve je tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost i to mi je dosta. Amen

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.