Cjepivo protiv tetanusa i neplodnost: slučaj Kenija

Već sam u nekoliko navrata u člancima otprije tri – četiri godine, a i ranije, spominjala slučaj Kenije i cjepiva protiv tetanusa.

Kampanja cijepljenja i samo cjepivo osigurali su WHO i UNICEF, a cijepljenje se provodilo od 2013. – 2015. godine.

Katolička Crkva u Keniji glavni je pružatelj zdravstvenih usluga, uključivo i cijepljenja. Kenijska biskupska konferencija naložila je testiranje bočica cjepiva iz kampanje cijepljenja koja se provodila u ožujku i listopadu 2014. godine, a laboratoriji su utvrdili da je cjepivo kontaminirano β HCG-om.

β HCG (podjedinica humanog korionskog gonadotropina) je glikoprotein kojeg luči posteljica. On je glavni pokazatelj trudnoće jer se pojavljuje u krvi praktički od samog začeća – može ga se naći u krvi otprilike osam dana od ovulacije, tj. jedan dan nakon implementacije ploda u maternicu, a jedan dio tog lanca koristi se u tzv. kućnim testovima trudnoće jer se može naći i u urinu. On potiče žuto tijelo (tzv. lutein) u jajniku na lučenje progesterona, hormona koji je zadužen za očuvanje trudnoće. β HCG imat će najviše vrijednosti krajem prvog tromjesečja trudnoće, a nakon toga posteljica preuzima ulogu opskrbljivača progesteronom pa β HCG opada.

Ako je β HCG sastavni dio trudnoće, zašto je onda problem što se nalazi u cjepivu?

Osim onog prvog i očitog razloga: što β HCG ima raditi u cjepivu protiv tetanusa (!) + nigdje nije deklarirano da se nalazi u cjepivu, postoji gori razlog: β HCG, kada se nalazi na nekoj drugoj molekuli koja se aplicira u tijelo, postaje antigen koji potiče stvaranje protutijela koja djeluju tako da uništavaju prirodni β HCG (smatraju ga neprijateljem).

Uzevši u obzir definiciju i djelovanje β HCG-a (pogledaj početak teksta za podsjećanje), to znači sljedeće:

 • ometanje stvaranja prirodnog β HCG-a i njegovo uništavanje
 • nemogućnost dolaska do začeća jer β HCG iz cjepiva uništava prirodni β HCG u ženinom tijelu
 • višestruki pobačaji u ranoj fazi trudnoće jer β HCG iz cjepiva uništava posteljicu ploda, novog ljudskog bića
 • sterilitet (neplodnost)

Drugim riječima, WHO i UNICEF aplicirali su cjepivo protiv tetanusa koje dovodi do pobačaja i steriliteta bez znanja djevojčica i žena starosti 14 – 49 godina (najplodnije razdoblje žene!) u Keniji. Ministarstvo zdravstva Kenije lagalo je da je provodilo kontrole kvalitete cjepiva. Tko je od zaposlenika WHO-a i UNICEF-a znao za to i tko je od dužosnika u Keniji primio novac za to, ne znam. Kenijski slučaj podsjeća na brazilski slučaj gdje je cijepljenjem također provedena masovna sterilizacija djevojčica i žena najplodnije dobi.

U nastavku donosim znanstveni izvještaj izdan 13. 2. 2015. od strane Kenijske biskupske konferencije – Katoličke zdravstvene komisije u Keniji nakon testiranja cjepiva:

Ovdje je prijevod Izvještaja na hrvatski jezik:

Svim Kenijcima i ljudima dobre volje:

 • Katolička Crkva u Keniji glavni je pružatelj zdravstvenih usluga, uključujući i cijepljenje
 • posljednju godinu dana, informirali smo vas kako je cjepivo protiv tetanusa, koje je korišteno na djevojčicam i ženama u dobi od 14 do 49 godina u kampanji cijepljenja u ožujku i listopadu 2014., sponzoriranoj i financiranoj od WHO-a i UNICEF-a, bilo zatrovano β HCG-om
 • naša zabrinutost došla je na temelju informacija o tragedijama u drugim zemljama, osobito u Meksiku, Nikaragvi i Filipinima, gdje je pronađen β HCG u cjepivima protiv tetanusa u kampanjama cijepljenja financiranim i sponzoriranim od strane WHO-a i UNICEF-a
 • prenijeli smo našu zabrinutost Ministarstvu zdravstva, tražeći da se omogući testiranje cjepiva prije upotrebe kako bi se osigurala sigurnost za djecu i žene Kenije
 • Ministarstvo zdravstva odbilo je naš zahtjev za olakšavanjem uzorkovanja i testiranjem cjepiva na način koji smo tražili
 • osnovali smo Odbor medicinskih stručnjaka kako bismo istražili razlog naše zabrinutosti
 • naš Odbor medicinskih stručnjaka izvršio je uzorkovanje i testiranje uzoraka u različitim laboratorijima te našao da sadrže β HCG
 • Ministarstvo zdravstva i brojni medicinski djelatnici zanijekali su to, zlobno nam implicirali da ne govorimo istinu i kako naši testovi nisu pouzdani. Također, sugerirali su da cjepivo protiv tetanusa ne može biti zatrovano β HCG-om
 • WHO/UNICEF davali su višestruka jamstva, uključujući reklamiranje u medijima, da je cjepivo sigurno. To smo shvatili ozbiljno, budući da WHO akreditira sve međunarodne laboratorije i proizvođače cjepiva, uključujući i proizvođača spornog cjepiva
 • Ministarstvo zdravstva dalje je navelo da je ono testiralo cjepivo korišteno u kampanji te da su zaključili da je sigurno. To je bilo posebno zabrinjavajuće za nas jer je to isto Ministarstvo odbilo uzorkovanje i testiranje kad smo mi to zatražili
 • taj nepotrebni sukob bio je, dakle, kreiran od strane Ministarstva
 • radi toga je, parlamentarni Odbor za zdravstvo, zatražio od Ministarstva zdravstva i nas očitovanje o svemu. Parlamentarni Odbor odredio je formiranje zajedničkog Odbora stručnjaka Ministarstva zdravstva i Biskupske konferencije kako bi razmotrio sukobljene izvještaje te, sukladno tome, informirao Kenijce
 • Ministarstvo zdravstva nije bilo u mogućnosti zajedničkom Odboru stručnjaka dostaviti uzorke cjepiva za koja su tvrdili da su ih testirali i proglasili sigurnima
 • jedini uzorci (bočice) cjepiva uzorkovanih za vrijeme kampanje koje su predočene zajedničkom odboru stručnjaka bilo je devet bočica koje je dostavila Biskupska konferencija, a koja je dostavila i rezultate prethodnih testiranja
 • devet dostavljenih bočica testirano je od strane zajedničkog Odbora stručnjaka te je utvrđeno da je u tri pronađen sporan β HCG
 • Ministarstvo zdravstva, budući da nije uzorkovalo ni testiralo niti jednu bočicu iz kampanje cijepljenja, dostavlja deset bočica cjepiva iz redovnog nacionalnog skladišta. Uzorci su testirani i, kako se očekivalo, nisu sadržavali β HCG
 • rezultati su bili dostupni i spremni za izlaganje 4. siječnja 2015.
 • Ministarstvo zdravstva tada nije bilo voljno prihvatiti rezultate
 • 4. siječnja 2015., Ministarstvo zdravstva uzelo je dodatnih 40 bočica iz nacionalnog skladišta za testiranje pri tome zaobilazeći zajednički Odbor stručnjaka
 • s dodatnih 40 bočica iz nacionalnog skladišta, izvještaj je sada bio prihvatljiv za Ministarstvo zdravstva
 • preliminarni izvještaj koji je sadržavao i tih dodatnih 40 bočica, bez prigovora Ministarstva zdravstva, glasio je kako slijedi:
  • 30 % bočica prikupljenih za vrijeme kampanje sponzorirane od WHO/UNICEF sadržavalo je β HCG
  • 50 bočica s nacionalnog skladišta nije sadržavalo β HCG
 • preliminarni izvještaj implicira da je 30 % djece i žena bilo cijepljeno s cjepivom koje je sadržavalo β HCG
 • konačni izvještaj bio je spreman za predstavljanje zajedničkom Odboru stručnjaka 20. siječnja 2015.
 • od tada, razvoj situacije bio je sljedeći:
  • Ministarstvo zdravstva povuklo je svoj tehnički tim iz zajedničkog Odbora stručnjaka
  • Ministarstvo zdravstva više nije bilo zainteresirano za primanje konačnog izvještaja
  • posljedično, zajednički Odbor nije bio u mogućnosti primiti konačni izvještaj kako je bilo predviđeno
 • izvještaji raznih istraga, odbora i povjerenstava koja su bila ustanovljena u ovoj zemlji, nikada nisu dana na uvid kenijskom narodu
 • Biskupska konferencija Kenije, koja je u to bila uključena od početka, odlučila je primiti konačni izvještaj i predstaviti ga kenijskom narodu
 • konačni izvještaj, poput preliminarnog, dao je sljedeće rezultate:
  • 30 % uzoraka cjepiva iz kampanje cijepljenja sponzorirane od strane WHO/UNICEF sadržavalo je β HCG
  • količina β HCG-a vrlo je značajna: sadrži ga se u količini od 24 do 37,5 %
 • u ranoj trudnoći, posteljica proizvodi prirodni humani korionski gonadotropin (HCG) koji je nužan za očuvanje trudnoće
 • prirodni HCG sastoji se od dvije podjedinice – alfa i beta. Beta podjedinica aktivnija je podjedinica
 • β HCG, kad se nalazi na nekoj drugoj molekuli poput tetanus toksoida pa se na taj način aplicira u tijelo, postaje antigen, što ima za posljedicu proizvodnju protutijela koja uništavaju prirodni HCG
 • kad je ometena funkcija prirodnog HCG-a, žena ne može začeti, može doći do višekratnih pobačaja u ranoj fazi trudnoće te u konačnici steriliteta
 • kad je induciran sterilitet kod bilo koje žene bez njezinog znanja ili pristanka, to predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava
 • to je najteže kršenje suvereniteta bilo koje zemlje, odnosno izravan napad na mogućnost preživljavanja ljudi te time i nacionalnu sigurnost

Zaključak dokumenta

 • 30 % uzoraka cjepiva iz kampanje sponzorirane od strane WHO/UNICEF sadržavalo je β HCG
 • nemoralno je od strane WHO/UNICEF sponzoriranje ovakve neljudske kampanje u našoj zemlji. Oni bespomoćnim i neinformiranim ženama i djeci koja su im vjerovala duguju ispriku
 • Ministarstvo zdravstva mora prestati vjerovati međunarodnim organizacijama, uključujući WHO i UNICEF, kako bi osigurali sigurnost kenijskom narodu u području svoje nadležnosti, uključujući i cijepljenje. Njihovo odbijanje uzorkovanja i testiranja, kad je od njih zatraženo, dovelo je Keniju u veliku opasnost
 • Ministarstvo zdravstva te WHO i UNICEF imali su povjerenje naroda Kenije. Oni su prekršili to povjerenje i izdali one koji su im ga dali
 • više se ne smije vršiti bilo kakvo cijepljenje u ovoj državi bez cjelovitog uzorkovanja i testiranja prije, za vrijeme i nakon kampanje

U potpisu: biskup Paul Kariuku Njiru, predsjednik Katoličke zdravstvene komisije u Keniji.


 • moj općeniti stav o cijepljenju već je poznat i u skladu je sa stavom Katoličke Crkve kroz Kongregaciju za nauk vjere: cjepiva moraju biti sigurna, provjerena i sustavno kontrolirana, kao i osobe i organizacije koje ih proizvode/podupiru/financiraju/promoviraju. Testiraju se u laboratoriju i, nakon višegodišnjih testiranja, puštaju u promet kad se utvrdi da su učinkovita protiv bolesti, a da ne stvaraju štetne posljedice. Svaka faza mora biti moralna. Potrebno je izabirati etički neokaljan izbor u slučaju više opcija, bilo cijepljenja, bilo lijekova, bilo liječenja. Vjernik treba podsjećati i poticati odgovorne osobe na proizvodnju etički neokaljanih cjepiva i, općenito, lijekova. Eksperimentalna testiranja provode se u laboratorijima. Prisilno sudjelovanje u eksperimentalnim testiranjima nedopustivo je. Kampanje cijepljenja moraju biti redovito kontrolirane, a sudjelovanje u njima slobodno (po izboru). Zaključno, da cjepivima jer su korisna, ali pod strogom moralnom i svakom drugom kontrolom. Ovako načelno, mogu reći kako ne podupirem kampanje cijepljenja protiv spolno prenosivih bolesti jer prenose pogrešnu i moralno neprihvatljivu poruku
 • stava sam da je razina neplodnosti u razvijenim državama već jako velika, a za što je odgovoran i svaki čovjek (kontracepcija, pobačaji, puno partnera, odnosi prije braka, spolne bolesti, protuprirodne radnje, GMO hrana, feminizam – > postupci koje čovjek sam izabire) + neki drugi čimbenici borbe Dobra i Zla (umjetno kreirani sukob spolova, rodna ideologija itd.) pa se kampanje s prisilnom sterilizacijom provode u Africi i J. Americi (dominantno u katoličkim državama)
 • ne živim po motu: “sve se liječi, osim AIDS-a” (što je stav medicinske i znanstvene struke koji je opravdan jer inače nikada nikoga ne bi liječili s obzirom da svaka terapija ima potencijalne nuspojave) i ne toleriram kolateralne žrtve, ali nije ni uvijek “netko drugi lopov”
 • interesna skupina postoji, kako na strani cijepljenja, tako i na strani necijepljenja
 • katolikova prirodna pozicija nije na strani sekti, kultova, šamana, vračeva, histerije, sebičnosti, slobode bez odgovornosti, samoprozvanih proroka, new agera, krvoločnih revolucionara, anarhista, marketinga ličnosti, jednako kao što nije ni na strani kartela, kulta zdravizma i corona marketinga. Tko je tko, odlučite/zaključite sami
 • što se tiče znanosti, ona nije moj bog. Ne vjerujem u nju, nego znanstvene činjenice primam na znanje i prihvaćam (popijem antibiotik kad mi ga prepišu. Nadam se i vi. Ako ne, bojim se da ste na krivoj web stranici jer ovdje nema šamana. S druge strane, zanima li me znanstveno objašnjenje nastanka života? Apsolutno ne, iako ga znam i mogu ga ukomponirati u svoj život, ali to mi znanje ne daje nikakav životni smisao). Apsolutno vjerujem samo (u) Bogu(a). Jedino se Bog ne mijenja u dvije – tri godine. Za razliku od Njega, znanstvena otkrića o nekom lijeku podložna su promjenama, a znanstvenici korupciji. To treba i prihvaćati i biti na miru s tim. Odvagati prilikom odluke
 • što se tiče konkretne situacije COVID-a 19, nisam ovlaštena za savjetovanje. Upućujem vas na gore spomenuti naputak Kongregacije i HBK, tj. službeni stav Katoličke Crkve i na odnos liječnik – pacijent. Dodatno mogu reći:
  • oni koji su preboljeli i oni koji nisu preboljeli nisu u istoj situaciji – oni koji su preboljeli u boljoj su situaciji i bez cijepljenja, dok su nepreboljeli + necijepljeni u lošijoj situaciji jer će virus, kako kažu, ovu zimu proći kroz sve (u mojem dalekosežnom okruženju trenutno su zaraženi svi oni koji nisu preboljeli COVID 19)
  • podržavam higijenske mjere
  • neprihvatljivo mi je odbijanje testiranja
  • COVID potvrde ne mogu biti sredstvo diskriminacije, a nisu ni zaštita od zaraze. Slažem se da su brojački mehanizam kako bi se znao broj cijepljenih i u toj ulozi su u redu
  • eksperimentiranje na djeci nedopustivo je, a cijepljenje djece protiv COVID-a 19 ne podržavam s obzirom da je prekratak rok za pojavu svih nuspojava cjepiva. Možda je cjepivo u redu i ne donosi dugoročne posljedice. Ne znamo (iako mislim kako bi potencijalno moglo utjecati na gene i to mi je neprihvatljivo), ali znam da me žrtvovanje djece u ovom slučaju podsjeća na neke rituale s kojima ne želim imati veze
  • potičem na suradnju liječnika i epidemiologa te iznošenje posljedica i cijepljenja (nije prisutno u javnosti; znam za slučajeve poremećaja menstruacijskog ciklusa pri čemu nema krvarenja uslijed stvaranja ugrušaka pa pacijentica završi na struganju, “čišćenju” maternice, a preduvjet začeća je kvalitetni menstruacijski ciklus; znam za jedan slučaj smrti nakon cijepljenja; znam jedan slučaj duboke venske tromboze; znam za slučajeve bez problema) i posljedica preboljenja bez cijepljenja (dominantno u javnosti). Potrebno je izgrađivati povjerenje i otvorenost te ljudima objasniti slučajeve, a to onda podrazumijeva i otvorenost s podacima
  • kao i inače, nemojte se baviti ni covid idiotima ni covid kultistima (opet, zaključite koji su koji). Micanje s pozornice boli i jedne i druge. Apsolutno povjerenje stavlja se u Boga, posluša se što je Crkva rekla o moralnoj strani, a konzultira se liječnik kojem vjerujete. Onda donesete odluku

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.